3 největší obavy pilotů dronů
(a jak je překonat) - 2. díl: Legislativa dronů

V dnešní době prožívají drony obrovský rozmach. Jelikož nastala doba, kdy drony dokáže ovládat opravdu každý, určitě jste i Vy uvažovali nad vyzkoušením pocitu svobody ve vzduchu. Možná Vás ale doposud odrazovala nejen vysoká cena, ale také spousta "problémů" s drony spojených. Představujeme Vám pár nejčastějších obav, které mají hlavně nováčci z řad pilotů dronů, a jak tyto obavy jednoduše překonat. V této minisérii si probereme tři základní problémy, se kterými se můžete setkat i Vy:

1. komplikovanost létání,
2. legislativa dronů,
3. rozbití a ulétnutí dronu.

Legislativa dronů

Téma legislativa dronů může být především pro začínající piloty velkou neznámou a je důležité znát alespoň základní pravidla, jak se s dronem chovat. Ze začátku se to může zdát jako velmi komplikované téma, ale ve skutečnosti stačí při užívání dronu používat zdravý rozum a nepokořovat hranice. Obzvlášť tam, kde by to mohlo někoho ohrozit.

V České Republice je sepsán souhrn pravidel pro létání, které by měl každý člověk provozující dron znát a dodržovat. Tyto pravidla upravuje § 52 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a hlavně předpis L2, DOPLNĚK X, který naleznete přímo na stránce Úřadu civilního letectví (dále ÚCL) nebo při kliknutí na oblázek níže. V něm se nacházejí bezpečnostní pravidla, která jsou stvořena tak, aby chránila nejen bezpečnost pilota, ale také bezpečnost okolních lidí, zvířat a komunikací, ať už pozemních, tak i těch leteckých. ÚCL má několik označení pro bezpilotní letouny. Konkrétně drony se označují jako UA (Unmanned Aerial Vehicle, česky: letadlo určené k provozu bez pilota na palubě).

ÚCL rozlišuje užití dronu (létání s dronem) do tří kategorií. První kategorií je rekreační a sportovní létání, kterým se rozumí létání pouze pro účel rekreace a sportu. Přičemž se tak nekoná pro účel zisku. Druhá kategorie se nazývá leteckými pracemi. To jsou činnosti, při kterých pilot využívá dron ke komerčním účelům za úplatu. Poslední kategorií jsou letecké činnosti pro vlastní potřebu, které jsou konané bez úplaty, ale k zajištění vlastní podnikatelské činnosti. Na druhou a třetí kategorii je nutné získat povolení. To se skládá ze zkoušky jak z teoretické části, tak i ze samotného letu. Navíc je povinné pojištění.

První a nejdůležitější pravidlo je vždy létat bezpečně. To znamená tak, aby nedošlo k ohrožení osob, majetku a životního prostředí. Pokud dron váží méně než 7 kg, vzdálenost od osob a budov by měla být vyhodnocena pilotem jako bezpečná. Obecně se doporučuje létat 50 m od lidí, 100 m od budov a 150 m od hustě obydlených oblastí. U dronů s hmotností nad 7 Kg je dodržování těchto vzdáleností povinné. Nemělo by se také létat nad lidmi (bez jejich předchozího souhlasu), nad komunikacemi a nad hustě zastavěnými oblastmi, mezi které dle zákona spadají i parky nebo hřiště.

Spadají sem i další oblasti s přísným zákazem jakéhokoliv letu. Nejdůležitějším místem, kde je zakázáno létat je v blízkosti letišť. Nejblíže se letišti můžete přiblížit na 5,5km. S dronem nejnižší váhové kategorie (do 0,91 Kg) můžete i blíže, ale jen do 100 m výšky vždy mimo ochranné pásma letiště (pro bližší informace doporučujeme http://www.caa.cz/letadla-bez-pilota-na-palube/co-jsou-to-ochranna-pasma-letiste). Létat by se také nemělo nad chráněnými krajinnými oblastmi, vojenskými prostory, v okolí elektráren, nad vodními zdroji a v jejich okolí. Dále také zakázané, nebezpečné nebo vyhrazené oblasti, jako například okolí Pražského hradu.

Použití záběrů z dronu upravuje ÚCL tak, že je můžete šířit nebo z nich mít užitek pouze v případě, máte-li povolení k leteckým činnostem, či povolení k leteckým pracím. Pokud nejste vlastníkem tohoto povolení, můžete používat videa výhradně k vlastnímu užití bez jakékoli formy zisku či přínosu.

Maximální výšku, do které můžete s dronem vyletět, stanovil ÚCL na 300 m. Ovšem některá menší letadla se pohybují i níže, tudíž doporučujeme létat ve výšce do 150 m a sledovat okolní dění. Pokud se na nebi objevuje oblačnost, je do ní zakázáno létat (to samé se týká i mlhy). Zákaz také platí pro létání v noci, tedy před občanským svítáním a po občanském soumraku.

Další důležité pravidlo je držet si s dronem neustále vizuální kontakt. Pokud rádi létáte s pohledem do aplikace, nebo pokud používáte FPV brýle, musíte mít s sebou vždy druhého člověka (spottera). Ten bude udržovat vizuální kontakt s dronem za Vás a upozorní na nebezpečí, která by jste jinak neměli šanci vidět. Neměli bychom opomenout také to, že je zakázáno jakkoliv modifikovat zakoupený dron a cokoliv z něj shazovat.

Bohužel v dnešní době si nelze být jistý, zda nebudou na místě platit ještě jiná pravidla. Místní parky a rekreační oblasti občas totiž mají pocit, že jsou v Doplňku X pravidla nedostačující, a tak si zřídily ještě svojí dodatečnou soustavu pravidel. Je tedy dobré, zjistit si ještě obecná pravidla na místě, na kterém se budete nacházet. Stačí jen zavolat například jakékoliv správě dané oblasti, kde Vám budou více než ochotni poskytnout veškeré informace, jelikož je to v zájmu všech.

Jako úplně poslední věc bychom Vám rádi poradili nelétat pod vlivem. I když se to může zdát jako banalita, s dronem vstupujete do provozu stejně tak, jako například při jízdě na silnici. Jelikož je už samotný stroj dost drahou záležitostí a může napáchat značnou škodu na zdraví či majetku, doporučujeme vždy létat s rozvahou, které se pod vlivem většinou nedostává.

Tímto se dostáváme na konec našeho článku, ve kterém jsme se Vám pokusili přiblížit alespoň ty nejdůležitější zákony vztahující se na drony v České Republice. Je pouze na Vás, jestli se těmito zákony budete řídit, ale věřte tomu, že pokud bude jeden člověk pokoušet zákonodárce a dávat jim příležitost k dalším omezením, tak to pocítíme všichni. Proto doufáme, že je mezi námi pořád naprostá většina zodpovědných lidí, kteří vědí, že létat se má s rozumem. Pokud by jste měli jakýkoliv dotaz na téma legislativa dronů, neváhejte se obrátit na naší linku (604390632) nebo přímo na Úřad Civilního Letectví.

3 největší obavy pilotů (a jak je překonat) - 2. díl: Legislativa dronů

V dnešní době prožívají drony obrovský rozmach. Jelikož nastala doba, kdy drony dokáže ovládat opravdu každý, určitě jste i Vy uvažovali nad vyzkoušením pocitu svobody ve vzduchu. Možná Vás ale doposud odrazovala nejen vysoká cena, ale také spousta "problémů" s drony spojených. Představujeme Vám pár nejčastějších obav, které mají hlavně nováčci z řad pilotů dronů, a jak tyto obavy jednoduše překonat. V této minisérii si probereme tři základní problémy, se kterými se můžete setkat i Vy:

1. komplikovanost létání,
2. legislativa dronů,
3. rozbití a ulétnutí dronů.

Legislativa Dronů

Téma legislativa dronů může být především pro začínající piloty velkou neznámou a je důležité znát alespoň základní pravidla, jak se s dronem chovat. Ze začátku se to může zdát jako velmi komplikované téma, ale ve skutečnosti stačí při užívání dronu používat zdravý rozum a nepokořovat hranice. Obzvlášť tam, kde by to mohlo někoho ohrozit.

V České Republice je sepsán souhrn pravidel pro létání, které by měl každý člověk provozující dron znát a dodržovat. Tyto pravidla upravuje § 52 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a hlavně předpis L2, DOPLNĚK X, který naleznete přímo na stránce Úřadu civilního letectví (dále ÚCL) nebo při kliknutí na oblázek níže. V něm se nacházejí bezpečnostní pravidla, která jsou stvořena tak, aby chránila nejen bezpečnost pilota, ale také bezpečnost okolních lidí, zvířat a komunikací, ať už pozemních, tak i těch leteckých. ÚCL má několik označení pro bezpilotní letouny. Konkrétně drony se označují jako UA (Unmanned Aerial Vehicle, česky: letadlo určené k provozu bez pilota na palubě).

ÚCL rozlišuje užití dronu (létání s dronem) do tří kategorií. První kategorií je rekreační a sportovní létání, kterým se rozumí létání pouze pro účel rekreace a sportu. Přičemž se tak nekoná pro účel zisku. Druhá kategorie se nazývá leteckými pracemi. To jsou činnosti, při kterých pilot využívá dron ke komerčním účelům za úplatu. Poslední kategorií jsou letecké činnosti pro vlastní potřebu, které jsou konané bez úplaty, ale k zajištění vlastní podnikatelské činnosti. Na druhou a třetí kategorii je nutné získat povolení. To se skládá ze zkoušky jak z teoretické části, tak i ze samotného letu. Navíc je povinné pojištění.

První a nejdůležitější pravidlo je vždy létat bezpečně. To znamená tak, aby nedošlo k ohrožení osob, majetku a životního prostředí. Pokud dron váží méně než 7 kg, vzdálenost od osob a budov by měla být vyhodnocena pilotem jako bezpečná. Obecně se doporučuje létat 50 m od lidí, 100 m od budov a 150 m od hustě obydlených oblastí. U dronů s hmotností nad 7 Kg je dodržování těchto vzdáleností povinné. Nemělo by se také létat nad lidmi (bez jejich předchozího souhlasu), nad komunikacemi a nad hustě zastavěnými oblastmi, mezi které dle zákona spadají i parky nebo hřiště.

Spadají sem i další oblasti s přísným zákazem jakéhokoliv letu. Nejdůležitějším místem, kde je zakázáno létat je v blízkosti letišť. Nejblíže se letišti můžete přiblížit na 5,5km. S dronem nejnižší váhové kategorie (do 0,91 Kg) můžete i blíže, ale jen do 100 m výšky vždy mimo ochranné pásma letiště (pro bližší informace doporučujeme http://www.caa.cz/letadla-bez-pilota-na-palube/co-jsou-to-ochranna-pasma-letiste). Létat by se také nemělo nad chráněnými krajinnými oblastmi, vojenskými prostory, v okolí elektráren, nad vodními zdroji a v jejich okolí. Dále také zakázané, nebezpečné nebo vyhrazené oblasti, jako například okolí Pražského hradu.

Použití záběrů z dronu upravuje ÚCL tak, že je můžete šířit nebo z nich mít užitek pouze v případě, máte-li povolení k leteckým činnostem, či povolení k leteckým pracím. Pokud nejste vlastníkem tohoto povolení, můžete používat videa výhradně k vlastnímu užití bez jakékoli formy zisku či přínosu.

Maximální výšku, do které můžete s dronem vyletět, stanovil ÚCL na 300 m. Ovšem některá menší letadla se pohybují i níže, tudíž doporučujeme létat ve výšce do 150 m a sledovat okolní dění. Pokud se na nebi objevuje oblačnost, je do ní zakázáno létat (to samé se týká i mlhy). Zákaz také platí pro létání v noci, tedy před občanským svítáním a po občanském soumraku.

Další důležité pravidlo je držet si s dronem neustále vizuální kontakt. Pokud rádi létáte s pohledem do aplikace, nebo pokud používáte FPV brýle, musíte mít s sebou vždy druhého člověka (spottera). Ten bude udržovat vizuální kontakt s dronem za Vás a upozorní na nebezpečí, která by jste jinak neměli šanci vidět. Neměli bychom opomenout také to, že je zakázáno jakkoliv modifikovat zakoupený dron a cokoliv z něj shazovat.

Bohužel v dnešní době si nelze být jistý, zda nebudou na místě platit ještě jiná pravidla. Místní parky a rekreační oblasti občas totiž mají pocit, že jsou v Doplňku X pravidla nedostačující, a tak si zřídily ještě svojí dodatečnou soustavu pravidel. Je tedy dobré, zjistit si ještě obecná pravidla na místě, na kterém se budete nacházet. Stačí jen zavolat například jakékoliv správě dané oblasti, kde Vám budou více než ochotni poskytnout veškeré informace, jelikož je to v zájmu všech.

Jako úplně poslední věc bychom Vám rádi poradili nelétat pod vlivem. I když se to může zdát jako banalita, s dronem vstupujete do provozu stejně tak, jako například při jízdě na silnici. Jelikož je už samotný stroj dost drahou záležitostí a může napáchat značnou škodu na zdraví či majetku, doporučujeme vždy létat s rozvahou, které se pod vlivem většinou nedostává.

Tímto se dostáváme na konec našeho článku, ve kterém jsme se Vám pokusili přiblížit alespoň ty nejdůležitější zákony vztahující se na drony v České Republice. Je pouze na Vás, jestli se těmito zákony budete řídit, ale věřte tomu, že pokud bude jeden člověk pokoušet zákonodárce a dávat jim příležitost k dalším omezením, tak to pocítíme všichni. Proto doufáme, že je mezi námi pořád naprostá většina zodpovědných lidí, kteří vědí, že létat se má s rozumem. Pokud by jste měli jakýkoliv dotaz na téma legislativa dronů, neváhejte se obrátit na naší linku (604390632) nebo přímo na Úřad Civilního Letectví.